* VOORWAARDEN FIETSVERHUUR

Beste huurder, Wat fijn dat u een (elektrische) fiets bij ons huurt.

Op fietshuur zijn de volgende voorwaarden van applicatie:

VOORWAARDEN FIETSVERHUUR GIGANTISCHE WINKEL GIEZEN RIJNSBURG

• Fietshuur is op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en / of letsel ontstaan ​​tijdens de huurperiode.

• Wij verhuren fietsen per dag, niet per uur of dagdeel.

• Een dag fietshuur loopt van 's morgens tot' s avonds, waarbij de fiets binnen de openingstijden van Giant store van Giezen moet worden teruggebracht. Controleer onze openingstijden voor vertrek!

• Annulering van de reservering is mogelijk, mits u uiterlijk 48 uur van tevoren annuleert. De huursom wordt dan terugbetaald, onder aftrek van 25% kosten.

• Gehuurde fietsen moeten binnen de overeengekomen periode weer ingeleverd worden. Lukt dit niet, of wilt u de huurperiode verlengen, dan moet u Giant store van Giezen informeren vóór het eind van de huurperiode. Doet u dit niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt een boete in rekening te brengen. Het boetebedrag is 1,5 keer het huurbedrag van de eerste dag plus de kosten van fietshuur voor de dag van dagen dat u de fiets langer in bezit houdt.

• Op het moment dat verhuurder aan huurder een (elektrische) fiets meegeeft, dan is deze voorzien van de overeengekomen accessoires en specificaties, naast de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de fiets schoon en goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets is de accu bij afgifte volledig opgeladen.

• Onze fietsen zijn geschikt voor 1 volwassene. Het berijden / meerijden door meerdere personen is niet toegestaan.

• Huurder moet eventuele bagage privé vastmaken op de huurfiets.

• Huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

• Huurder moet bij een elektrische fiets netjes omgaan met de oplader en de accu regelmatig opladen.

• Het is verboden om de huurfiets te gebruiken op een circuit of terrein waarvoor de fiets niet geschikt is. Onze fietsen mogen NIET op het strand bereden worden. Gebeurt dat toch, dan brengen we € 50, - schoonmaakkosten per fiets in rekening.

• De fiets moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven. Bevestig de fiets zo veel als mogelijk aan een vast object.

• Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als waarin hij de fiets heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat huurder eventuele schade aan de fiets ongedaan moet maken.

LET OP!  Wij verhuren alleen verzekerde fietsen, mocht er om wat voor een rede ook geen verzekering op de fiets zitten zijn de kosten voor een nieuwe fiets voor eigen rekening. € 3499,- ebike € 599,- stadfiets.  Voorwaarde voor de verzekering is dat u aangifte doet van de diefstal én dat de fiets op slot stond, waarbij u de fietssleutel moet overleggen. Fietsaccessoires zijn helaas niet meeverzekerd, bij diefstal zijn deze voor eigen rekening. Bij diefstal bent u verplicht aangifte te doen en te zorgen voor een politie rapport en de orginele sleutel.

Brouwerstraat 55a • 2231HP Rijnsburg • +31 (0) 71 - 4081810 • info@giantstore-vangiezen.nl • www. Giantstore-vangiezen.nl Bank NL84 RABO 0356 8013 06 • KvK 56857659 • BTW NL852334795B01

• Is de fiets zichtbare kapot, heeft de fiets schade, of heeft de fiets vermist, dan moet huurder de volgende instructies opvolgen:

• Huurder neemt direct contact op met verhuurder;

• Huurder doet dat wat verhuurder van hem vraagt;

• Huurder geeft op eigen initiatief van op verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan verhuurder of aan diens verzekeraar.

• Heeft u pech onderweg, dan zullen we eerst proberen van een collega / andere fietswinkel of verhuurder het probleem op kan lossen. Lukt dan niet, dan halen we u op, of wordt er ter plekke een vervangende fiets bezorgd. Dit is uiteraard alleen mogelijk op locaties waar wij met onze auto kunnen komen (bijvoorbeeld niet in de duinen of op ontoegankelijke fietspaden).

• De huurfiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. In dat geval bieden we een vervangende fiets aan, zoveel mogelijk gelijkwaardig aan de gehuurde fiets.

• Indien u aan de gehuurde fiets het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van reparatie, vervoer en / of een vervangende fiets niet door verhuurder vergoed. In dat geval is een huurder aansprakelijk voor alle gemaakte kosten.

 ANNULEREN RESERVEREN

Kosten in geval van annulering.
De Bovag voorwaarden zijn van toepassing.
1. Indien de consument de reservering wil annuleren brengt de ondernemer de volgende annuleringskosten in rekening;
- Bij annulering bij ons kunt u kostenloos annuleren tot de 30e dag, voor aanvang van de dag van verhuur.
- Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 7e dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 30% van de huursom
- Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 3e dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 50% van de huursom
- Bij annulering vanaf de 3e dag tot de 1 dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 90% van de huursom
- Bij annulering vanaf minder dan 24 uur, voor aanvang van de dag van verhuur; 100% van de huursom
2. In specifieke gevallen wij besluiten u wel financieel te compenseren. Dit wordt per situatie.
3. Administratiekosten € 5,00 worden bij annulering in rekening gebracht.

We wensen u een hele fijne fietstocht toe en hopen dat u zult genieten van het fietsen.

Delen